Főoldal

The Great Controversy

A nagy  küzdelem  az egy olyan könyv,amely már az első megjelenésétől  1888- tól kezdve  nagy érdeklődésnek  örvend, ugyanakkor  jelentős ellenszenvvel  is találkozott. A jó és a rossz közötti nagy küzdelem keletkezésének történetét beszéli el, bibliai alapokra támaszkodva bemutatja a 2000 éves történelmet, Jeruzsálem pusztulásától kezdve  korszakokon át  beszél a kereszténység hanyatlásáról a  reformáció  keletkezéséről,  bemutatja napjaink kereszténységét és beszél a jövőről is egészen Jézus második eljöveteléig.  A szerző nyíltan mutat rá olyan példákra a történelemből, amikor az emberek lelkiismeretével játszadoztak és elmondja azt is, hogy ez a gyakorlat napjainkban is erősödik, sőt majd elvezet oda, hogy a lelkiismeret hangja tejesen elnyomás alá kerül. A világ egy nagy küzdelem színterévé vált és a béke és a nyugalom érdekében, erre hivatkozva az emberi szabadság korlátozva lesz.  
Szeretné megismerni, hogy milyen erők, rejlenek e közdelem mögött?  Szeretné megérteni, hogy mi folyik a világon a politikai erők színfalai mögött, miért megy tönkre a természet, vagy miért romlanak az erkölcsök?  Merre tart a világ?  Szeretné megtudni, hogy miért van olyan fölfordulás a vallási irányzatok és tanítások között?  Szeretné megismerni, hogy kinek az oldalán áll?  Akkor ezt a könyvet éppen önnek ajánljuk.

 

INGYENES MEGRENDELÉS

 

Velký spor věků

 

Maga a szerző mondta a könyvről:

„A nagy küzdelem című könyvet minden szinten el kell terjeszteni az emberek között. Benne található az emberiség múltja jelene és jövője is.   A világtörténelem végső alakulása bizonyítja majd a könyvben található igazságot.  Szeretném, ha ez a könyv jobban elterjedne, mint bármely más könyv, amit megírtam, mivel „A nagy küzdelem” egy utolsó figyelmeztető üzenetet tartalmaz a világ számára, s ez az üzenet  világosabban van leírva ebben a könyvben, mint bármely más könyvemben.“
Letter 281, 1905

„A nagy küzdelmet nagyobbra értékelem, mint az aranyat és ezüstöt és az a nagy óhajom, hogy elkerüljön az emberek közé…. Elterjedésének következményeit ne azzal  mérjük, amit most látunk. Ha az emberek elolvassák, sokan késztetve lesznek arra, hogy csatlakozzanak azokhoz, akik Isten parancsolatainak megőrzésén fáradoznak.  Sokkal nagyobb lesz a tábora azoknak, akik a könyvet elolvassák ugyan, de nem csatlakoznak Isten népéhez mindaddig, amíg a könyvben megjövendölt események  nem kezdenek teljesedni. Bizonyos jövendölések beteljesedése hitre bátorítja majd a népeket, sokan el fogják hinni, hogy a többi jövendölés is teljesül és csatlakoznak Isten parancsolatainak megőrzőihez.“
CM 128.129

„Soha nem volt olyan nagy szükség ezekre a könyvekre, mint éppen ma. A Jelenések és Dániel könyve éppen olyan értékes ma, mint a „Pátriárkák és próféták”, vagy „A nagy küzdelem”.  Forgalmazni kellene őket, mert sok vaknak megnyitják majd szemüket.”
SM 123; RH 2-16-1905

„A nagy küzdelem című könyvet nagyobbra értékelem, mint az aranyat és ezüstöt és az a nagy óhajom, hogy elkerüljön az emberek közé. Amikor „A nagy küzdelem” kéziratain  dolgoztam gyakran éreztem az Isten angyalainak jelenlétét.  Azok a jelenetek, amikről írtam gyakran éjszakai látomásban újra megjelentek előttem, úgyhogy gondolataim tiszták és élőek voltak.“
Letter 56, 1911


Bibliai szövegek:

Jelenések 14, 6-7 „És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.“

Jelenések 14,8 „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.“

Jelenések 14,9-12 „És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

NagyKuzdelem.eu - A nagy küzdelem - múlt, jelen és a jövő, a világ